Tsundero Series ตอนที่ 1-6/6 ซับไทย

Tsundero Series ตอนที่ 1-6/6 ซับไทย

เรื่องย่อ

Tsundero Series ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 ซับไทย

Tsundero Series เรื่องย่อ

ยูกะ นักเรียนปี 2 ของโรงเรียนฮินาตะ มีรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่น และหน้าอกที่สวยงามความสามารถในการเรียนของเธอนั้นไม่เป็นที่สองรองใครในโรงเรียนแห่งนี้ เป็นที่หมายตาของผู้ชายหลายคนในโรงเรียน เมื่อดูจากภายนอกแล้วเธอดูเป็นคนที่มีชีวิตดีไปทุกด้านแต่ในอีกมุมของเธอนั้นอาจจะมีอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงอยู่ว่าเธอจะกลายเป็นคนเช่นนี้ไปได้ !!!